string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5c93caed44882'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5c93caed44d4e'" Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach - Gmina Wymiarki - KLAUZULE INFORMAZYJNE

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach - Gmina Wymiarki

KLAUZULE INFORMAZYJNE

[in content:content_en line 8]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)[in content:content_en line 8]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5c93caed516ae'" KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach, ul. ks. Witolda 7, 68-131 Wymiarki.                                                                                   2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl                                                                                      3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:                                 a) realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wymiarkach.                                                      b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Wymiarkach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa                             c) realizacji działań promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wymiarkach.                                                                     4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:                     a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,                                               b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteki  w Wymiarkach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,                                          c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego                                                        5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.                                                                    6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:                      a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,              b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,                           c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:                                                                                    - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane                                                           - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych                                                        - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem                - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa                                     - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych                                                                                             d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,                                                                             e) do przenoszenia danych,                                                                   f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.                                                                                                                                                                          7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.         8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych                                                                                                9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5c93caed55b0b'" KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

string(81) "Smarty error: problem writing temporary file './tmp/templates_c/wrt5c93caed59def'"
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:                                         1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach, ul. ks. Witolda 7, 68-131 Wymiarki.                                   2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl                                                          3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:                                                                              a) rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wymiarkach.                                                                b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wymiarkach.                            4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:                                                                            a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,                  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteki w Wymiarkach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki celem realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących.                                                            5) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni                                                     6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:                                                            a) dostępu do swoich danych                                 b) do ograniczenia przetwarzania                             c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,               W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.                                                                  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Lokalizacja

Wynajem sali na
  • rodzinne uroczystości            
  • imprezy okolicznościowe
  • pokazy, wystawy i prelekcje


tel. 68 360 41 77  Czytaj więcej...